Optimal Taktik 1

av Peter Lohmander (Version 2002-12-19)
Förväntad Vinst Antal Fi Strat Fi Strat 1 Fi Strat 2 Fi Strat 3 Fi Strat 4 Fi Strat 5
Antal Egna Strat Kontroll Sannolikhet Sannolikhet Sannolikhet Sannolikhet Sannolikhet
Egen Strat 1 Sannolikhet a11 a12 a13 a14 a15
Egen Strat 2 Sannolikhet a21 a22 a23 a24 a25
Egen Strat 3 Sannolikhet a31 a32 a33 a34 a35
Egen Strat 4 Sannolikhet a41 a42 a43 a44 a45
Egen Strat 5 Sannolikhet a51 a52 a53 a54 a55

INSTRUKTION:

1. Fyll i "Antal Egna Strat", exempelvis 3.

2. Fyll i namn på egna strategier.

3. Fyll i "Antal Fi Strat", exempelvis 4.

4. Fyll i namn på fientliga strategier.

5. Fyll i "vinst" för alla strategikombinationer som ska beaktas, exempelvis a11 till a34. (Exempel: Antag att vi väljer "Egen Strat 2" och fi väljer "Fi Strat 4". Antag dessutom att värdet av våra förluster då blir 5 och värdet av fi förluster blir 14. Vår "vinst" blir då 14 - 5 = 9. Därför ska vi skriva in siffran 9 i rutan "a24". Här slutar exemplet.)

6. Klicka på knappen "Beräkna Optimal Taktik!".

7. Avläs optimala sannolikheter för egna och fientliga strategier.

8. Avläs optimal "Förväntad Vinst".


9. Ett utförligt exempel följer här:ORIENTERING


Fienden kontrollerar redan stora delar av vårt territorium. Fienden har en högre stab i vårt närområde samt har inlett trupp- och mtrl- transporter med vår järnväg. Fiendens resurser är lokalt begränsade. I vårt närområde finns ett fientligt PSK-fordon vilket fienden använder för eget närskydd.
Vi utgör en pluton som har skurits av från egna förband. Fria kriget gäller nu. Vi har ammunition, sprängmedel och mat som är tillräckliga för att utföra ett kvalificerat eldöverfall, överfall eller sabotage. Därefter tvingas vi försöka ta oss tillbaka till egna linjer.

BESLUTSPROBLEMET


Frågan är hur vi bör agera. Man bör också fundera över hur fienden kan förväntas agera samt vad vi kan förvänta oss som resultat av våra insatser om vi agerar på optimalt sätt.
Denna typ av problem hanteras inom "klassisk" spelteori. Det finns mängder av utförliga texter och exempel på militära tillämpningar att läsa om i operationsanalytisk litteratur. Det program och det exempel som redovisas här utgör ett försök att öka den rationella tillämpningen av dessa teorier inom vårt försvar.

OPTIMERING AV BESLUTET MED PROGRAMMET


Starta med en helt tom tabell! Skriv "Anfall fi stab" i rutan "Egen Strat 1". Skriv "Spräng järnväg" i rutan "Egen Strat 2". Skriv "PSK vid järnväg" i rutan "Fi Strat 1". Skriv "PSK vid stab" i rutan "Fi Strat 2". Skriv "2" i rutan "Antal Egna Strat". Skriv "2" i rutan "Antal Fi Strat".

Om vi anfaller fi stab och fi PSK ej finns där då så vinner vi 8. (Värdet av fiendens förluster är 9 och värdet av våra förluster är 1). Skriv därför "8" i rutan "a11".

Om vi anfaller fi stab och fi PSK finns där då så vinner vi -1. (Värdet av fiendens förluster är 1 och värdet av våra förluster är 2). Skriv därför "-1" i rutan "a12".

Om vi spränger järnvägen och fi PSK finns där då så vinner vi -1. (Värdet av fiendens förluster är 5 och värdet av våra förluster är 6). Skriv därför "-1" i rutan "a21".

Om vi spränger järnvägen och fi PSK ej finns där då så vinner vi 2. (Värdet av fiendens förluster är 5 och värdet av våra förluster är 3). Skriv därför "2" i rutan "a22".

Klicka på knappen "Beräkna Optimal Taktik!".

DE OPTIMALA RESULTATEN


Kontrollera att inget felmeddelande kommer upp i rutan "Kontroll".
Avläs optimala sannolikheter för egna och fientliga strategier.

Tolkning av fiendens optimala åtgärder:

Fienden bör under 25% av tiden låta PSK-fordonet skydda järnvägen och 75% av tiden skydda stabsplatsen. (Fienden bör tillämpa ett oregelbundet schema för PSK-fordonets alternativa uppgifter. I annat fall kan vi utnyttja kunskapen om var fordonet befinner sig vid en viss tidpunkt och välja anfallsmål och tidpunkt m.h.t. detta. På samma sätt bör vi, när vi bevakar och skyddar olika objekt, använda oregelbundna scheman. Den optimala frekvensen för besök vid olika objekt kan beräknas på samma sätt.)

Tolkning av våra optimala åtgärder:

Vi bör vara beredda att anfalla fi stab samt att spränga järnvägen. Vi bör välja vad vi ska göra så sent som möjligt. Med 25% sannolikhet bör vi anfalla fi stab. Med 75% sannolikhet bör vi spränga järnvägen. Kontrollera grundligt att ingen information som avslöjar vårt val kommer fram till fienden! Radiotystnad!

Avläs optimal "Förväntad Vinst". Om vi agerar på detta oförutsebara sätt så är vår förväntade vinst 1.25. (Naturligtvis kan vår förväntade vinst ökas betydligt om vi kan få säkra och snabba spaningsrapporter beträffande exakt var PSK-fordonet befinner sig! I så fall väljer vi anfallsmål och tidpunkt m.h.t. detta. I det aktuella problemet kanske kontinuerlig spaningsrapportering ej är möjlig p.g.a. krav på radiotystnad. Alternativa sambandsmedel bör om möjligt arrangeras i situationer av denna typ.)

--- Slut på det utförliga exemplet ---

av Peter Lohmander
www.Lohmander.com