Ekonomisk avverkningsoptimering m.h.t. arealrestriktioner
Peter Lohmander 2002-02-09 (rev. 040428)


Antal möjliga avverkningsobjekt (bestånd) = Nbest =
Arealutrymme i perioden 0-5 år =
Arealutrymme i perioden 5-10 år =
Arealutrymme i perioden 10-15 år =
Arealutrymme i perioden 15-20 år =
Kalkylränta (där räntan utfaller en gång årligen) = r (%) =
Maximalt antal iterationer inom optimeringen (100 - 10000) =Bestånd nummer 1
Nettopris just nu (SEK/M3SK) =
Nettopristillväxt (SEK/M3SK/ÅR) =
Virkesförråd just nu (M3SK/HA) =
Volymtillväxt (M3SK/HA/ÅR) =
Markvärde efter avverkning (SEK/HA) =
Beståndsareal (HA) =


Bestånd nummer 2
Nettopris just nu (SEK/M3SK) =
Nettopristillväxt (SEK/M3SK/ÅR) =
Virkesförråd just nu (M3SK/HA) =
Volymtillväxt (M3SK/HA/ÅR) =
Markvärde efter avverkning (SEK/HA) =
Beståndsareal (HA) =


Bestånd nummer 3
Nettopris just nu (SEK/M3SK) =
Nettopristillväxt (SEK/M3SK/ÅR) =
Virkesförråd just nu (M3SK/HA) =
Volymtillväxt (M3SK/HA/ÅR) =
Markvärde efter avverkning (SEK/HA) =
Beståndsareal (HA) =


Bestånd nummer 4
Nettopris just nu (SEK/M3SK) =
Nettopristillväxt (SEK/M3SK/ÅR) =
Virkesförråd just nu (M3SK/HA) =
Volymtillväxt (M3SK/HA/ÅR) =
Markvärde efter avverkning (SEK/HA) =
Beståndsareal (HA) =


Bestånd nummer 5
Nettopris just nu (SEK/M3SK) =
Nettopristillväxt (SEK/M3SK/ÅR) =
Virkesförråd just nu (M3SK/HA) =
Volymtillväxt (M3SK/HA/ÅR) =
Markvärde efter avverkning (SEK/HA) =
Beståndsareal (HA) =