Ekonomisk optimering av slutavverkningstidpunkten
Peter Lohmander 2002-02-04 (rev. 040428)


Nuvarande volym per hektar (M3SK/HA) = V0 =
Volymtillväxt per hektar och år (M3SK/HA/ÅR) = V1 =
Första tänkbara avverkningstidpunkt (ÅR) = T0 =
Sista tänkbara avverkningstidpunkt (ÅR) = T1 =
Föreslagen avverkningstidpunkt (ÅR) = T2 =
Nuvarande nettopris per kubikmeter (SEK/M3) = P0 =
Nettopristillväxt per år (SEK/M3/ÅR) = P1 =
Markvärde per hektar efter avverkning (SEK/HA) = L =
Kalkylränta (%) = r =