Ekonomisk optimering av reservationspris och förväntat nuvärde
Peter Lohmander 2002-02-13 (rev. 040428)
InStump022.htmlKalkylränta (där räntan utfaller en gång årligen) = r (%) =
Beståndets nettopris ett visst år - medelvärde för nettopris på hela marknaden samma år = dp (SEK/M3SK) =
Årlig ändring av nettopriset i beståndet p.g.a. förändrad timmerandel,
ändrad rötandel, ändrad avverkningskostnad m.m. = dpdt (SEK/M3SK/ÅR) =
Virkesförråd just nu = v0 (M3SK/HA) =
Volymtillväxt = v1 (M3SK/HA/År) =
Kalmarkens värde efter slutavverkning = L (SEK/HA) =
Medelnettopris på hela marknaden just nu = pnow = (SEK/M3SK) =
Maximalt antal år som jag är beredd att vänta på avverkningen = tmax (ÅR) =
Prisprocessparameter pa =
Prisprocessparameter pb =
Prisprocessparameter sigma =Förklaringar, exempel och referenser